အီးေမးထဲက ရယ္စရာမ်ား

တခ်ိဳ႕က အသစ္၊ တခ်ိဳ႕က အေဟာင္း။ ဒီ ဟာသေလးကိုေတာ႔ သေဘာက် တယ္။

Head & Neck of the family

ေယာက်္ားဆိုတာ "the head of the family" တဲ႔၊ ဒါဆို ဇနီးက "the Neck of the family " ေပါ႔။
ေခါင္းဆိုတာ လွည္႔ခ်င္တိုင္း လွည္႔လို႔မရဘူး၊ လည္ပင္းက လွည္႔ေပးထားတဲ႔ အရပ္ကိုပဲ မ်က္ႏွာမူရတယ္ တဲ႔။

မီလ်ံနာနဲ႔ ဘီလ်ံနာ

ေမး။ ။ အခုလို မီလ်ံနာျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ႔ရာမွာ ေက်းဇူးတင္စရာ
အေကာင္းဆုံးပုဂၢဳိလ္က ဘယ္သူပါလဲ။
ေျဖ။ ။ က်ေနာ္႔ ဇနီးပါ။
ေမး။ ။ ဒါဆို ခင္ဗ်ားဇနီးက တကယ္ေတာ္တဲ႔ ဇနီးပဲ။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ လက္ မထပ္ ခင္က သူမဟာ.....
ေျဖ။ ။ က်ေနာ္နဲ႔ လက္မထပ္ခင္က သူမက ဘီလ်ံနာပါ။

Part & Art of living

(ဒါကိုေတာ႔ သေဘာမွ တူၾကပါ႔မလား မသိဘူး။)
Having "WIFE" Is A Part Of Living...
But Having "GIRLFRIEND" Along With The "WIFE" Is Art Of Living.

ျခေသၤ႔က ဇနီးကို ခုန္အုပ္ေတာ႔

ဒီ ဂ်ဳတ္ကေတာ႔ ဘာသာျပန္ရင္ ပ်က္သြားမယ္ ။
In an African Safari, A LION suddenly pounced on Santa's wife.
WIFE: Shoot him! Shoot him!
SANTA: Yes, Yes. I'm changing the battery of my camera . . .

Post a Comment