★အာရွ ကားလမ္း ဥပေဒ ၂၁ ★ (New Addition)

၁။ ကားလမ္း ဥပေဒ ဆိုတာ မရွိ။
၂။ အထူး ဥပေဒ ႐ိွ။ ယင္း ဥပေဒသည္ ႏြားအုပ္မ်ား အတြက္သာ ျဖစ္သည္။
၃။ လမ္း အားလံုး လက္ယာကပ္ ေမာင္း ျဖစ္သည္။
၄။ လက္ဝဲ ကပ္ေမာင္းေသာ လမ္းမ်ားမွလြဲ၍ဟု ဆိုလိုသည္။
၅။ အခ်ိဳ႕ လမ္းမ်ားမွာ အလည္ေခါင္ တည့္တည့္မွလည္း ေမာင္းႏိုင္သည္။
၆။ ေရွ႕ကားကို ေက်ာ္တက္မည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္ဖက္မွ (သို႔) ညာဖက္မွ (သို႔) ေအာက္မွ (သုိ႔) အေပၚမွသာ ေက်ာ္တက္ခြင္႔ ႐ိွသည္။ အျခား ဘယ္ နည္းနဲ႔မ်ွ ေက်ာ္တက္ခြင္႔ မရွိ။
၇။ ကားႀကီးသူက ဗိုလ္က် စတမ္း ျဖစ္သည္။
၈။ ထိုင္ခုံ ခါးပတ္ ပတ္မည့္အစား ပို၍ အႏၲရာယ္ ကင္းေစႏိုင္ေသာ ပန္းကုံး၊ လက္ဖြဲ႔ ၊ နတ္ရုပ္ စသည္ ကားေခါင္းခန္းတြင္ ထား႐ိွႏိုင္သည္။
၉။ ကားေမာင္းေနစဥ္ အျခားကိစၥ မ်ားပါ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာ ဒ႐ိုင္ဘာ အသစ္မ်ား အတြက္ ကြမ္စားျခင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္း ေျပာျခင္း စသည္ တိ႔ုျဖစ္ ၿပီး ဝါရင္႔ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား အတြက္ အစား တစ္ခုခုစားျခင္း၊ ေဒသထြက္ အရက္ေသစာ တစ္မ်ိဳးမ်ိး ေသာက္သုံးျခင္း၊ ကာရာအိုေက လိုက္ဆိုျခင္း၊ ဗြီဒီ ယို ၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
၁၀။ မိမိ ခ်ိဳးမည့္ဖက္ကို မီးဆစ္ဂနယ္ျပျခင္းသည္ မယဥ္ေက်း၊ ေနာက္ကား ကို အံ့ဩစရာ တစ္ခုခု ျဖစ္ေစရန္ အခ်က္မျပဘဲ ခ်ိဳးသင့္သည္။
၁၁။ ညပိုင္း ကားေမာင္းမည္ဆိုလွ်င္
(က) ကား ေရွ႕မီးကို တစ္ဖက္က လာေနေသာ ကားသမား၏ မ်က္ႏွာ တည့္တည့္ ထိုးထားရမည္၊
(ခ) ကား ေရွ႕မီး လုံးဝ မဖြင္႔ဘဲလည္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။ ( စည္းကမ္း ၁၁ ကို ေလးစားေသာ အားျဖင့္)
၁၂။ ေရွ႕ကားကို ေက်ာ္မတက္မီ ေနာက္ကား လာ မလာ စစ္ေဆးျခင္း သည္ ေယာက်္ားမဆန္ေသာ အျပဳအမူ ျဖစ္သည္။
၁၃။ ႏွစ္လမ္းၿပိဳင္ ကားလမ္းမေပၚ ကာအစီးေရ မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားေအာင္ ေမာင္းျပျခင္းျဖင္႔ ဂုဏ္ယူပါ။
၁၄။ ကားလမ္း ပိတ္ဆို႔ခဲ႔ေသာ္ ေျမမာလမ္းေပၚမွ ေမာင္းႏွင္ပါ။
၁၅။ ထို ေျမမာလမ္းပါ ပိတ္ဆို႔ေနေသာ္ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွ ေမာင္းႏွင္ပါ။
၁၆။ အမွန္တကယ္ မလုိအပ္ဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူ၊ စကိတ္စီးေန သူ၊ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္တိ႔ုကို ကားျဖင္႔ မႀကိတ္မိေအာင္ ဆင္ျခင္ပါ။ တကယ္ မလိုအပ္ဘဲ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ကို ဝိုင္းမရိုက္ရ။
၁၇။ အေရး အႀကီးဆုံး ဥပေဒသည္ "လမ္းစည္းကမ္း" "မရွိျခင္း" ျဖစ္သည္ကို အၿမဲ အမွတ္ရေနပါ။
၁၈။ ႏြားကိုသာ ဝင္ မတိုက္မိပါေစ ႏွင့္။
၁၉။ ထရပ္ကားႀကီး ေမာင္းသူျဖစ္လွ်င္ "လာ မနမ္းနဲ႔ " " ဟြန္းတီးပါ " စေ သာ စာတမ္း တစ္ခုခု ျမင္သာေအာင္ ေနာက္မႇာ ေရးထားရမည္။ ကားနံပတ္ ထက္ ထို စာတမ္းတို႔က ပို၍ ထင္သာျမင္သာရွိရမည္။
၂၀။ အလြန္အမင္း အခက္ေတြ႔ေသာ္ "အကိုေရ၊ တစ္စီးစာ ေနာ္" ဟု ကားျပဴ တင္းမွ လက္ထုတ္ျပၿပီး ဆဲေနသည့္ၾကားမွ ရေအာင္ ဝင္ တိုးၿပီး ေမာင္းႏွင္ပါ။ ဆဲေရးတိုင္းထြာမႈကို ဂရုစိုက္စရာ မလို။
၂၁။ သက္ႀကိီးရြယ္အိုမ်ား၊ စကၡဳအလင္း ေကာင္းေကာင္းမရသူမ်ား၊ မသန္ စြမ္းသူမ်ား လမ္းျဖတ္ကူးလ်င္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာ "ေသခ်င္လို႔ ထင္တယ္၊ ကိုယ္အိမ္ထဲမွာ ေနတာ မဟုတ္ဘူး ေသနာႀကီးက၊ အကန္းက၊ အက်ိဳးက စသျဖင္႔ ေျပာဆိုရမည္။

Have a pleasant drive!

Post a Comment