စီးပြားေရး & ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုး

တရုတ္က အေမရိကကို ေက်ာ္တက္ေနၿပီ။ ဆီးခ်ိဳနဲ႔ ေသြးတိုး။
ျမန္မာေတြ ေျပာေလ႔ေျပာထ ရွိတယ္။ ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုးက သူေဌးေရာဂါ တဲ႔။ အမွန္ပဲ။
တရုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္လာတာနဲ႔ အမ်ွ ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုးေရာ ဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းေတြပါ တိုးလာတယ္။
၂၀၃၀ မွာ အေမရိကရဲ႕ စီးပြားေရးကို မီ၊ မမွီ၊ ေက်ာ္၊ မေက်ာ္ မသိေပမဲ႔ ၂၀၁၃ ကတည္းက ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုးေရာဂါကေတာ႔ ေက်ာ္သြားၿပီ။
ဒါဆိုရင္ စာအုပ္ထဲမွာပါတဲ႔ မာဂ႑ီ ပရဗိုက္တို႔၊ ပေသနဒီ ေကာသလတို႔ ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုး ရွိကို ရွိရမယ္။ ဗိုက္ေခါက္ ေတာ္ေတာ္ထူဆိုပဲ။

Post a Comment