ေခါင္းၿမီးၿခဳံ လုံပါေပ႔ (ေက်ာင္းတြင္းမွတ္စု)

စီစီတီဗြီထဲမွာ ေခါင္းၿမီးၿခဳံထားေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ေယာက္ ေတာင္ ၾကည္ ႔ေျမာက္ ၾကည္႔ျဖင္႔ သူမ၏ ေခါင္းၿမီးၿခဳံကို အလ်င္အျမန္ ခြာခ်ၿပီး ေက်ာင္းဝင္းထဲ ဝင္လာေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ သူမဘာလုပ္ခ်င္သည္လဲ မသိရ။ သူမမွာ မတူညီေသာ ကိုးကြယ္မႈ ရွိသည္ ဆိုတာကေတာ႔ ေသခ်ာသည္။ သို႔ျဖင္႔ စိတ္ဝင္စားစြာ သူမကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေန လိုက္မိသည္။ အတန္ၾကာေသာအခါ မိမိထိုင္ေနေသာ စားပြဲကို ေရာက္ လာၿပီး သူမသည္ Buddhist and Pali Collage ဒီပလိုမာသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ ေလ်ွာက္လႊာလာတင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ဘာျဖစ္လို ေခါင္းၿမီးၿခဳံကို႔ ဖြင္႔ခဲ႔ရတာလဲ၊ စီစီတီဗြီထဲမွာ ေတြ႔ျမင္ လိုက္ရသည္ဆိုေတာ႔ သူမက သူမသည္ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေနသည္႔အတြက္ သူမ၏ ေကာလိပ္ဝင္ခြင္႔ အဟန္႔ အတား ျဖစ္မွာစိုးရိမ္မိျခင္းေၾကာင္႔ ေခါင္းၿမီးၿခဳံကို႔ ဖြင္႔ခဲ႔ရျခင္းျဖစ္ေ ၾကာင္း ေျဖဆိုေလသည္။ Buddhist and Pali Collage ဟူသည္ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားအတြက္သာမက ဗုဒၶဘာသာကို စိတ္ဝင္စားသူ ဘယ္ဘာသာဝင္မဆို တက္ေရာက္ေလ႔လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အရင္ႏွစ္က ခရစၥယန္ သီလရွင္မ်ားပင္ တက္ေရာက္ေလ႔လာတာ ေတြ႔ရေၾကာင္း ရွင္းျပမိသည္။

ေလ်ွာက္လႊာ ေဖာင္ျဖည္႔ၿပီးေသာအခါ သူမအမည္ႏွင္႔ ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာကို လ်ိဳ႕ဝွက္ေပးထားေစလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုလာသည္။ အေၾကာင္းက သူမ ဗုဒၶဘာသာေလ႔လာေနသည္ကို သူမ အသိုင္းအဝိုင္းက သိသြားလို႔ မျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ပင္။ စာနာလိုက္မိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကံေကာင္းၾကပါသည္။ မိမိ စိတ္ဝင္စားသည္႔ ဘယ္ဘာသာ၏ က်မ္းစာကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ေလ႔လာခြင္႔ရၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါး ဘာသာ၏ က်မ္းစာမ်ားကို အျပစ္ရွာလိုျခင္းေၾကာင္႔ ေလ႔လာျခင္း ထက္ ေကာင္းကြက္၊ အားသာခ်က္မ်ားကိုပါ ေတြ႔ရွိရႏ္ ေလ႔လာျခင္းက တစ္ဦးခ်င္း၏ စရဏႏွင္႔ အသိကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္ေပလိမ္႔မည္။
ထို အမ်ိဳးသမီးငယ္ကား သူမ ေခါင္းၿမီးၿခဳံဖြင္႔လိုက္သည္ကိုပင္ သူမ အသိုင္း အဝိုင္းမွ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေတြ႔ျမင္သြားမည္ကို လြန္စြာ စိုးရိမ္ေနရလ်က္ ရွိေနရွာသည္။
ထို႔အတူ သူမ၏ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ပမာဏကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ေလ်ွာ႔တြက္မထားသင္႔။

Post a Comment