"Myanmar seeks own growth model"


"ဟိုက္ ရွားပါး" လို႔ လုပ္ခ်င္ရင္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ အထက္ ေခါင္စဥ္က မေန႔က စထရိ္တ္ တိုင္းမ္ အယ္ဒီတာအာေဘာ္မွာ ေဒၚစုေျပာခဲ႔တာေတြကို အေျခခံၿပီး ေရးလာတဲ႔ သုံးသပ္ခ်က္ပါ။ တကယ္ကို ႀကဳံေတာင္႔ ႀကံဳခဲပါ။ မေန႔က ကမ္းလက္ လပတ္လည္မွာ ဆရာလီးစာအုပ္ ေၾကာ္ျငာလိုက္လို႔ ဒါကို မတင္ႏိုင္ခဲ႔ပါ။

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ျပည္ပမွာဆိုရင္ေတာင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကေတာ႔ ျပည္ တြင္းမွာပဲရွိတယ္။ ျပည္တြင္းက မဲေပးတင္ျမွာက္မယ္႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားကို အေျခခံၿပီး ေပၚလစီေရးဆြဲရမယ္။ သူတို႔ အမ်ားစု အျမင္က စီးပြားေရး တိုးတက္လာရုံနဲ႔ စနစ္တက် ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကို အာမ မခံႏိုင္ပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနဖို႔ ေဒၚစုရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္ေနမႈေတြဟာ သဘာဝက်ေၾကာင္း သုံးသပ္မိတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚစုေျပာထားခဲ႔တာဟာ နည္းလြန္းတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံလိုသူေတြက သူမဆီက ဒီထက္မက ေမ်ွာ္ လင္႔ခဲ႔ၾကတယ္။

အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး အေရးပါေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြက ဘာမွ ဝင္လုပ္ေပးလို႔ မရ။ ကမၻာနဲ႔ အာစီယံ ႏိုင္ငံေတြက စီးပြားေရးသမားေတြ ေမ်ွာ္လင႔္တာက သူတို႔ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံထားတာေတြကို ျမန္မာအစိုးရက ဘယ္လို အကာအကြယ္ေပး မွာလဲ ဆိုတာျဖစ္တယ္။ (ဒီကိစၥ သူမ ဘာမွ မေျပာခဲ႔)

အစိုးရေကာင္းတစ္ခုရဲ႕ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ေတြက ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ စိတ္ ခ်ယုံၾကည္ရမႈ (Transparency and accountability ) တို႔ ျဖစ္တယ္။ ျမန္ မာ႔ ႏိုင္ ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္ဝါဒကိုသံသယရွိေၾကာင္း ေျပာ ခဲ႔တဲ႔ သူမစကားမွာ ရိုးသားမႈနဲ႔ လက္ေတြ႔က်က် ရွဳျမင္တတ္မႈေတြ ေတြ႔ရွိရ တယ္။
သူမရဲ႕ ဖိတ္ေခၚမႈကို အျပည္ျပည္က ႀကိဳဆိုၾကတယ္။ ျမန္မာဟာ သဘာဝ ရင္းျမစ္ ခ်မ္းသာမႈတင္မက မတို႔မထိရေသးတဲ႔ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး စြမ္း စြမ္းတမန္ရွိႏိုင္မယ္႔ ၅၂ သန္းေက်ာ္လူထုရ႕ဲ အနာဂတ္ အလားလာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင္႔ အျပည္ျပည္က စိတ္ဝင္စားတာပါ။ (လူသား အရင္အျမစ္ကိုပါ သုံးသပ္ျပလို႔ ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္၊ မွတ္ခ်က္)

သူမ ေျပာတဲ႔ သူမ်ားဆီက ေလ႔လာစရာေတြကို ေလ႔လာၿပီး ကိုယ္႔နည္း ကိုယ္ဟန္နဲ႔ကိုယ္ ခရီးသြားရမယ္ဆိုတာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ႔ စကၤာပူပုံစံကို ယူၿပီးခရီးသြားသင္႔တယ္လို႔ေတာ႔ မတူညီတဲ႔ သမိုင္၊ ယဥ္ေက်းမႈ စတာေ တြေၾကာင္႔ ဘယ္ စကၤာပူရီယန္းကမွ အဆိုျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

မတူညီတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြက ကြဲျပားစြာ ခ်မွတ္ၾကတဲ႔ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြ ကိုေ တာ႔ ႏိုင္ငံတိုင္းက စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံလိုသူေတြက သိလိုၾကတယ္။ ဒါကို သိမွ ျမန္မာ႔ စီးပြားေရး အစီယံေရစီး၊ ကမၻာ႔ေရစီးထဲ စီးဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ အိမ္နီးခ်င္းေတြအေနနဲ႔ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ခြင္႔ရေပလိမ္႔မယ္။

ေက်းဇူးပါ။ ဒါက မေန႔က စထရိ္တ္ တိုင္းမ္ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ပါပဲ။ တိုက္ ရိုက္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။

Post a Comment