ခ်င္လီးရဲ႕ ရီေပါ႔တ္


အေမရိကန္ စီးပြားေရးသမားတစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇနီးအေပၚ သံသယရွိေနတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ သူခရီးမထြက္ခင္ အေျခအေနေတြကို အေသးစိတ္ ေစာင္႔ၾကည္႔ဖို႔ နံမည္ႀကီး ေၾကးစား တ ရုတ္ေထာက္လွမ္းေရး ခ်င္လီးကို ငွားရမ္းခဲ႔တယ္။ သူ ခရီးက ျပန္လာအၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ခ်င္လီးဆီက ေအာက္ပါ အစီရင္ခံစာကို ရခဲ႔တယ္။

Most honorable sir,
You leave house I watch house. He came to house. I watch.
He and she leave house. I follow.
He and she go in hotel. I climb tree.
I look in window. He kiss she. She kiss he.
He play with she. She play with he. I play with me.
I fall off tree. I not see. No fee.
Sorry!
Chen Lee

Post a Comment