ေဒၚစု A 2 မွ B 3 သို႔


ေနာက္ဆုံးေျဖသြားတာေတြက But ေတြ If ေတြ၊ တစ္ဝက္ လက္ခံ၊ တစ္ဝက္ ပယ္ ေတြနဲ႔ဆိုေတာ႔ စလုံးေတြ သိပ္ေတာ႔ သေဘာေတြ႕ၾကဟန္မတူဘူး။
ေဒၚစုလည္း သတင္းစာထဲမွာ A 2 ကေန B 3 ကို ေရာက္သြားေတာ႔တာပဲ။ ရယ္ရတယ္။
ေနာက္တာပါ။ B က Home သတင္းပဲ။ စကၤာပူနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ မွတ္ခ်က္ ဆိုေတာ႔ Home သတင္းပဲေပါ႔။

ဘယ္လိုလုပ္ စကၤာပူကို ပုံတူ ကူးခ်လို႔ ရမွာလဲ။ ဟိုမွာက ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား၊ ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္ ေတြနဲ႔ဥစၥာ။
စကၤာပူရီယန္းေတြလည္း ၾကည္႔တတ္ရင္ ျမန္မာေတြဆီက ေလ႔လာစရာေတြ အမ်ားႀကီးဆိုတာကို ေအာက္သက္သက္ျဖစ္ပုံေတာ႔ရတယ္။
သူတို႔ကမွ ႏိုင္ငံေပါက္စ သာကိယေတြနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္။
ဘယ္သူ႔မွ ဆရာ သိပ္တင္ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူးေလ၊
ျမန္မာေတြဆီ က ေလ႔လာစရာေတြဆိုေတာ႔..........။

Post a Comment