ညီေလးရယ္ စိုးရိမ္လို႔


လူတစ္ေယာက္္ ႏွစ္ေယာက္
ဒါမွ မဟုတ္
အဖြဲ႔႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ မေကာင္းေၾကာင္းကို
ဆယ္မိနစ္ျပည္႔တိုင္း
စေတးတပ္ ေရး တင္ေနရရင္
ကိုယ္႔လူတို႔ ဘဝရဲ႕
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒလည္း
ျပင္သင္႔ၿပီ ထင္တယ္ေနာ္။ ။

Post a Comment