ရာဇဝင္ ရိုင္းတယ္

ခင္မ်ားတို႔ အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီေတြကို ေခါင္းကိုက္တယ္
ဆီးရီးယား ပဋိပကၡ စိတ္မဝင္စားအားဘူး
ဘယ္သူ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္ေသးတာလဲ
ေနပါအုံး.. ေနာက္ေန႔မွ ေဆြးေႏြးၾကပါ။

ရာဇဝင္ ရိုင္းတယ္
"ဦးသန္႔" လမ္းမႀကီးနဲ႔ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္မွာ
ဦးသန္႔ႏိုင္ငံသားေတြ လမ္းမေလ်ွာက္ရဲၾကဘူး။

Post a Comment