ေက်ာင္းျပင္မွတ္စု

ကဗ်ာဆရာ ခရမ္းျပာထက္လူက စကၤာပူနဲ႔ပတ္သက္သည္႔ သူ႕အေတြ႔အႀကံဳ ကို
"ေလယာဥ္ပ်ံႀကီး စီးကာသြား ေရကူးၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာခဲ႔"
ဟု ကဗ်ာ ရွည္ႀကီး ေရးသည္။

ယေန႔မနက္မွာလည္း
"လမ္းေလ်ွာက္ရယ္လို႔ ထြက္ကာသြား တကၠစီငွားၿပီး ျပန္လာခဲ႔" ျဖစ္ရသည္။
ရဟန္းသြာလ်င္ ေပါ႔ပါးရမည္ဟု ဘုရားမိန္႔ဆိုသျဖင္႔ ထီးလည္း မယူမိ။
သီဟိုဠ္ႏွင္႔ တရုတ္ကိုယ္ေတာ္တို႔က ၿပဳံးစိစိၾကည္႔၏။
ေရႊသီဟိုဠ္က အသံထြက္ေအာင္ပင္ ရယ္လိုက္ေသး၏။ မတတ္ႏိုင္။

Post a Comment