တေစၧဆိုတာ


စိုက္ခင္းေတြ ပိုးက်လို႔ေဆးျဖန္းရင္ ပိုးေတြက ေဆးမျဖန္းတဲ႔ အခင္းဘက္ ေရႊ႕ေျပးၾကတယ္။ တေစၦသရဲေတြကေရာ အဲလိုလားမသိဘူး။ မေန႔ညက ၁၁ နာရီထိုးကာနီးမွ ဖုန္းဆက္လာတယ္၊ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ေတြ ေနတဲ႔အခန္းေတြက သူတို႔ဘာသာေရးနဲ႔အညီ ရြတ္ဖတ္ဆုေတာင္းၿပီး ဗုဒၶဘာသာေတြေနတဲ႔ဖက္က ဘာမွမလုပ္ရေသးေတာ႔ အေကာင္ဘေလာင္ေတြက ျမန္မာ၊ ဗုဒၶဘာသာေတြဖက္မွာ လာၿပီး ေသာင္းၾကမ္းေနလို႔ တဲ႔။ ၁၁ ထိုးခါနီးမို႔ မသြားႏိုင္ေတာ႔ တေစၧဆိုတာ သူတို႔ေျခာက္လို႔ မေၾကာက္ရင္ စိတ္ညစ္ၿပီး ျပန္သြားတာ၊ ေၾကာက္မေနနဲ႔ လို႔ပဲ အေျဖေပးလိုက္ရတယ္။ တကယ္လည္း တေစၧက အဲသလိုပါပဲ။ သူတို႔လည္း မေၾကာက္တဲ႔လူဆို စိတ္ကုန္သြားတာ။

Post a Comment