စထရိတ္တိုင္းမ္း အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္က ဆရာႀကီးႏွစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ၾကတဲ႔အေၾကာင္း


ဒီေန႔ စထရိတ္တိုင္းမ္း အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္က ဆရာႀကီးႏွစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ၾကတဲ႔အေၾကာင္း ထူးထူးဆန္းဆန္း ေရးလာပါတယ္။

*ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈဆိုတာ ျဖစ္ေလ႔ျဖစ္ထ ရွိ၊ ႏိုင္ငံေရးနည္းအားျဖင္႔သာ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဖယ္ရွားတတ္ၾက။

*ဦးသိးစိန္နဲ႔ ဦးေရႊမန္းအၾကား ျဖစ္သြားပုံက လက္ရွိေရာက္ေနတဲ႔ ေျပာင္းလဲ မႈေတြကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစ။

*ဦးေရႊမန္းက ဦးသိးစိန္ကို စိန္ေခၚလိုဟန္၊ ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေစလိုဟန္ရွိ၊ ေဒၚစုနဲ႔လည္း ရင္းႏွီး၊ ဒါေပမဲ႔ ညႀကီးမင္းႀကီး ရဲကားနဲ႔ ဝိုင္းတာမ်ိဳး လုံးဝမလုပ္သင္႔။

*ေဒၚစုက သမၼတျဖစ္ခြင္႔မရွိေပမဲ႔ သူမပါတီကေတာ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေျခအေနေကာင္းႏိုင္။ ဒါကို စစ္တပ္က လက္ခံဖို႔လို။

*ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံ႔စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲ လာႏိုင္။

*ဘယ္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ စီးပြားေရးသမားကမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေ ယာက္ကို ညႀကီးမင္းႀကီး ရဲကားနဲ႔ဝိုင္းတာမ်ိဳး မျမင္လို။

*အျခားႏိုင္ငံေတြက ေဝဖန္ေနခ်ိန္ အာစီယံက ျမန္မာနဲ႔အတူ ရပ္တည္ေပးခဲ႔။ အိမ္နီးခ်င္းေတြက ျမန္မာအစိုးရ လူလူသူသူ ေျဖရွင္းတာကို ျမင္ေတြ႔လို တယ္ဆိုတာ သိထားဖို႔လို။Post a Comment