စကၤာပူမွာ မဲေပးဖို႔ ေဖာင္ျဖည့္သူ တကယ္ပဲ ရွစ္ေထာင္ထဲ ဆိုရင္ေတာ႔


စကၤာပူမွာ မဲေပးဖို႔ ေဖာင္ျဖည့္သူ တကယ္ပဲ ရွစ္ေထာင္ထဲ ဆိုရင္ေတာ႔ ေတာ္ေတာ္နည္းတာပဲ၊ ျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ အေၾကာင္းမ်ားစြာေတြထဲက တစ္ေၾကာင္းကေတာ႔ ဘုန္းႀကီးေတြ မဲေပးခြင္႔မရွိတာပဲ။ မဲေပးခြင္႔ရွိလို႔ ဘယ္ဆရာေတာ္ ဘယ္ေန႔က ႂကြလာၿပီး ေဖာင္ျဖည့္တယ္ ဘာညာဆိုရင္ သူ႔နီးစပ္ရာေတြလည္း ေသခ်ာေပါက္ပါလာမွာ။ သတင္းလည္း ပိုလႈပ္မယ္။

Post a Comment