အသက္ရွည္ခ်င္ရင္ ႂကြက္ခုတ္


ေၾကာင္ေတာင္မွ ႂကြက္ခုတ္တဲ႔ေၾကာင္က အသက္ရွည္သတဲ႔။
ကမၻာ႔စံခ်ိန္၊၂၆ ႏွစ္နဲ႔ ၁၃ ရက္တဲ႔။
က်န္တာေတြလည္း အဲသလိုပဲ ေနမွာ။


Post a Comment