အစိုးရမင္းမ်ား မွတ္သားအတုယူ ၾကကုန္


ကမ္းလက္ shared Aye Thandar's post.
အေမရိကန္ သံအမတ္ၾကီးက ရခိုင္ဖက္မွာ လယ္ထဲဆင္းျပီး ပ်ိဳးပါဝင္ၾကဲပစ္လိုက္တာ

မွတ္ကေရာ....

သြားေလရာ ထီးမိုး ဖိနပ္ကိုင္ အိပ္ဆြဲ အျပည့္နဲ ့ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာစားသြားေလ့ ရွိတဲ့အစိုးရမင္းမ်ား မွတ္သားအတုယူ ၾကကုန္
 

Post a Comment