ႏွစ္ပတ္အတြင္း စပါးျပန္မစိုက္ႏိုင္ရင္


ႏွစ္ပတ္အတြင္း စပါးျပန္မစိုက္ႏိုင္ရင္ အစာေရစာ ဒုကၡေတြ႔ႏိုင္တယ္၊ လယ္သမားေတြ စပါးျပန္စိုက္ႏိုင္ဖို႔ အကူအညီေတြ လိုတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္က သတိေပးပါသတဲ႔။ (ရုိက္တာ)
ဦးသိန္းစိန္ကေတာ႔ ဘုရားဆင္းတုေတြ ေပးေဝဖို႔ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနဆိုလား ေတြ႔လိုက္ရတယ္။
ႏိုင္ငံျခားေရာက္ အလုပ္သမားေတြ ေနစရာအိမ္ အတည္တက်မရွိဘဲ ကံစမ္းမဲ ဘုရားဆင္းတုေပါက္သလိုေတာ႔ ျဖစ္ေနလိမ္႔မယ္ထင္တယ္။
ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ဆြမ္းကပ္ရင္ေတာင္ (ေနရာထိုင္ခင္းကအစ) လူဆယ္ေယာက္ ဖိတ္ေကၽြးသေလာက္ ျပင္ဆင္ယူရတာမ်ိဳး။ ကုသိုလ္ေရးေပမဲ႔ တစ္ခါတစ္ခါ..........


Post a Comment