လူက ဘာသာေရးနဲ႔ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ယူ၊ ဘုန္းႀကီးက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘက္ဆဲလားျဖစ္။ ကေမာက္ကမ မႏိုင္ဘူးလား။


ေက်ာင္းေဂါပက ဥကၠ႒က ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား သုေတသန စာအုပ္နဲ႔ သီဟိုဠ္၊ ကလနီယတကၠသိုလ္က ေဒါက္တာဘြဲ႔ ယူထားတာ။ တစ္အုပ္ေလာက္ ေပးပါအုုံးဆိုေတာ႔ သူ႔စာအုပ္မွာ တည္းျဖတ္စရာေတြ ရွိေနေသးလို႔ ေနာက္မွ ေပးမယ္တဲ႔။ ဟန္တင္တန္တို႔ ကစ္ဆင္းဂ်ားတို႔ကို ၾကည့္ၿပီး သူတို႔ဟာေတြလည္း ဖတ္ေန၊ ဘာသာျပန္ေန၊ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းရင္းကိုလည္း သိေနမွေတာ႔ သူ႔စာအုပ္က သိပ္ထူးမွာ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး တဲ႔။ ေပးေတာ႔ ေပးမယ္ေျပာတာပဲ။
လူက ဘာသာေရးနဲ႔ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ယူ၊ ဘုန္းႀကီးက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘက္ဆဲလားျဖစ္။ ကေမာက္ကမ မႏိုင္ဘူးလား။

Post a Comment