ၾကက္တူေရြး သုံးေကာင္


ၾကက္တူေရြးဆိုင္မွာ ေဈးသုံးမ်ိဳးတင္ထားတဲ႔ ၾကက္တူေရြး သုံးေကာင္ရွိတယ္ တဲ႔။
ေမးၾကည့္ေတာ႔ အေရာင္းစာေရးေလးက.....
"ဒီဖက္က ၾကက္တူေရြးက ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးေျပာႏိုင္တယ္၊ သူက ေဒၚလာ တစ္ေထာင္၊ ဟိုဖက္က ၾကက္တူေရြးက ဘာသာစကား သုံးမ်ိဳးအထိ ေျပာႏိုင္ တယ္၊ သူက ႏွစ္ေထာင္၊ အလယ္ေခါင္က ၾကက္တူေရြးကေတာ႔ ေဒၚလာ သုံးေထာင္ပါ။ သူက ဘာစကားမွေတာ႔ မေျပာဘူး"
"ဘာစကားမွ မေျပာတတ္ဘဲနဲ႔ သူက ဘာလို႔ ေဈးႀကီးေနတာလဲ"
"ဒါေတာ႔ က်ေနာ္လည္း ေကာင္းေကာင္းမသိဘူး၊ ဟို ႏွစ္ေကာင္က သူ႔ကို အဘ ေခၚလို႔ေတာ႔ ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ"
(၁၉၉၁၊ ဧၿပီ၊ ရီးဒါးဒိုင္ဂ်က္ကို မွီးပါတယ္)


Post a Comment