ျမန္မာျပည္ မိုးေလ၀သ အေျခအေန


အင္တာနက္လိုင္းမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလုံးမေကာင္းဘဲ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္လပိုင္းအတြင္း မ်က္ႏွာတစ္ဖက္ကို လွည့္ထားရင္း သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ လုထုကို ငဲ့ၫွာၿပီး ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ စဥ္းစားေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုၾကမည့္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ား လမ္းေပၚမွာ မၾကာမၾကာ ေတြ႕ျမင္လာရႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ရပါသည္။

Post a Comment