ေခါင္းေပါင္းစႀကီးေတြကိုယ္စီနဲ႔ ဒကာႀကီးႏွစ္ေယာက္


ထင္တဲ႔အတိုင္းပဲ၊ ေခါင္းေပါင္းစႀကီးေတြကိုယ္စီနဲ႔ ဒကာႀကီးႏွစ္ေယာက္ ဓာတ္ပုံက သတင္းစာမွာ ျပဴးလို႔။
ရန္ျဖစ္တန္း ကစားေနၾကတာ ဟုတ္ပုံမရဘူး။ တကယ္ေဆာ္ေနၾကတာ။ 
တစ္စုံတစ္ရာ အမွားအယြင္းမရွိရင္ ဦးသိန္းစိန္က ေနရာဆက္ထိန္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိၾကဟန္ တူပါတယ္။
တရုတ္နဲ႔ကြဲသြားတာဆိုလို႔ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဝန္ခံတာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမယ္ ကမၻာသိေၾကျငာတာပဲ ရွိပါတယ္။


ျမန္မာျပည္ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း နယူးေယာက္မာရသြန္ လုပ္အားေပး တစ္ေယာက္ ေျပာသလိုေျပာရမယ္ ထင္ပါတယ္။
"ဘာလို႔မ်ား ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္ခံေနၾကလဲ မသိဘူး၊ ကင္ညာက လူတစ္ေယာက္ေခၚၿပီး လည္ပင္းမွာ ဆုတံဆိပ္ ဆြဲေပးလိုက္ရင္ ၿပီးတာပဲ၊ အခု မလိုအပ္ဘဲ အားလုံး အလုပ္ ရႈပ္ေနၾကရတယ္" တဲ႔။
(August 13 at 11:09pm)

Post a Comment