တရုတ္ျပည္ရဲ႕ မိုးေအာက္ေျမျပင္ ဝါဒ


“လူ႐ိုင္းေတြရဲ႕” စစ္အင္အားေအာက္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ အ႐ႈံးေပး ရၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းအံုၾကြမႈ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားတဲ့အခါမွာ (တိုင္ပင္၊ ပုန္ကုန္မႈ-Taiping Relellion) ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားစစ္အကူအညီကို ေတာင္း ခံခဲ့ရပါ ေတာ့တယ္။ တ႐ုတ္ဘုရင္က အေမရိကန္သမၼတ ေအဗရာဟင္ လင္ကြန္းထံ ေရးပို႔တဲ့ စာထဲမွာ
“နတ္မင္း ႀကီးမ်ား၏ တစ္ကမၻာလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရန္ ေပးအပ္ထားေသာ အမိန္႔ကို လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ေနရသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ မဇၩိမ ႏိုင္ငံေတာ္ (တ႐ုတ္ျပည္)ႏွင္႔ မဇၩိမႏိုင္ငံေတာ္အျပင္မွာ ရွိေနသည့္ အျခား ႏိုင္ငံေတာ္ မ်ားအားလံုးသည္ ညီအကိုရင္းသဖြယ္ ကမၻာ့မိသားစုဝင္ ေတြသာျဖစ္သည္ ဟု ယုံၾကည္ပါသည္” လို႔ အေပၚစီး ေလသံနဲ႔ ေရးထားပါတယ္။

ထင္ရွားတဲ့ စေကာ့(တ္) လူမ်ိဳး၊ တ႐ုတ္ အထူးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဂ်ိမ္း(စ္) လက္ဂီ (James Legge) ၁၈၇၂-ခုႏွစ္က ေရးထားတဲ့ မွတ္တမ္းထဲမွာေတာ့
“ဒီႏွစ္ေတြအတြင္းမွာေတာ့ ပိုၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေပၚ တ႐ုတ္ ရဲ႕သေဘာထားက သိသိသာသာႀကီး ေျပာင္းလဲလာခဲ႔ၿပီး အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အဆင့္တူ၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေတြ ထိုးလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ လူထုကေတာ႔ တ႐ုတ္ျပည္ ဟာလည္း ကမၻာ့ မိသားစုႏိုင္ ငံေတြထဲက တစ္ႏိုင္ငံသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သေဘာမေပါက္ ၾကေသးဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေရွးေရွးအင္ပါယာေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ “မိုးေအာက္ ေျမျပင္” ဆိုတာ တစ္မိုးလုံးေအာက္က ေျမျပင္မဟုတ္၊ ေကာင္း ကင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေအာက္က ေျမျပင္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ ၾကဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။”
လို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ကစ္ဆင္းဂ်ား

Post a Comment