"နံ" ဆိုတဲ႔ေဝါဟာရ


ျမန္မာစာမွာ "နံ" ဆိုတဲ႔ေဝါဟာရက ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မေကာင္းတဲ႔အဓိပၸါယ္ ထြက္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ေရ နဲ႔တြဲတဲ႔ နံ ကေတာ႔ တစ္မ်ိဳးပဲ။ ရိုးရိုးေရက ေဈးမႀကီးဘူး၊ ေရနံက ႀကီးလိုက္တဲ႔ေဈး။
"ေမွာက္" ဆိုတဲ႔စကားလည္း အဲသလိုပဲ။ မ်က္စိေမွာက္တာက်ေတာ႔ မျမင္တဲ႔ အဓိပၸါယ္ထြက္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ျပဳတာက်ေတာ႔ ျမင္တဲ႔အဓိပၸါယ္။ ျမင္တာမွ ရိုးရိုးျမင္တာေတာင္ မဟုတ္ဘူး၊ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ ျမင္တာမ်ိဳး။ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ တဲ႔။

Post a Comment