ဒီထက္ နယ္ပယ္ က်ယ္က်ယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မဲခ်ဴလို႔ မရႏိုင္ေတာ႔ဘူးလားလို႔ပဲ


၁။ ထိုင္းဗုံးကိစၥက ဘာသာေရးနဲ႔ မဆိုင္သလို၊ ႏိုင္ငံေရးလိုလိုနဲ႔ အခုေတာ႔ ေခါင္းၿမီးၿခဳံေတြပါလာၿပီ။ ငွားရမ္းထားတဲ႔ သူမအိမ္မွာ ဗုံးနဲ႔ဆိုင္တဲ႔ ပစၥည္းေတြ ေတြ႔လို႔ သူမနဲ႔အတူ ေနာက္ေလးေယာက္ကို ထပ္ၿပီး ဝရမ္း ထုတ္ ထားရပါသတဲ႔။

၂။ ကေတာ႔ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ထိုးခဲ႔တဲ႔ တစ္လင္တစ္မယားနဲ႔ လစ္ဗင္း တူဂဲသားကိစၥပါ။ တစ္လင္တစ္မယားဥပေဒ တည္သြားရင္ အဓိက ထြက္ေ ပါက္က လစ္ဗင္း တူဂဲသားျဖစ္လိမ္႔မယ္ဆိုတဲ႔ ခပ္လြယ္လြယ္ေကာက္ခ်က္နဲ႔ လစ္ဗင္း တူဂဲသားကို ခပ္နာနာ ဖိလိုက္ဟန္ တူပါရဲ႕။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြရဲ႕ မဲကို လွမ္းခ်ဴယူလိုက္တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ ျဖစ္ဟန္လည္း တူတယ္။ ဒီထက္ ပညာပါၿပီး ဒီထက္ နယ္ပယ္ က်ယ္က်ယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မဲခ်ဴလို႔ မရႏိုင္ေတာ႔ဘူးလားလို႔ပဲ ေတြးမိပါတယ္။


Post a Comment