ျမင္းၿခံေလာက္ေတာ႔ ရမွာပါ :)


အရပ္က ၅ ေပ၊ ၁၁ လက္မ၊ လက္ရွိ ဥပဓိ၊ လက္ရွိ ပညာေရးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္၊ လူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲလည္းဝင္၊ ျမန္မာျပည္ထဲမွာလည္း ၁၀ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ေနခဲ႔မိရင္ ျမင္းၿခံေလာက္ေတာ႔ ရမွာပါ။
လူထုနဲ႔ အတိုက္အခံ မျဖစ္ခ်င္လို႔ ပခုကၠဴကို လက္ေရွာင္လိုက္တယ္။ ဓာတ္ပုံထဲက က်န္တဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ကိုေတာ႔ (ဆရာသစၥာနီနဲ႔ ဓမၼဂဂၤါ) ငုံ႔ၾကည့္ၿပိဳက္မယ္၊ ဟြင္းဟြင္း။
(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အႏွစ္တစ္ရာ အမွတ္တရ၊ ဇင္ေဝေသာ္၊ သစၥာနီ၊ ဓမၼဂဂၤါ နဲ႔ သစၥာနီပရိသတ္)

Post a Comment