မနက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး ဒိုင္ယာေလာ႔ဂ္


"မဲမေပးမေနရ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ထားရင္ မဲေပးၾကဖို႔ လိုက္ေျပာေနစရာ မလိုေတာ႔ဘူးေပါ႔"

"လူထုအမ်ားစုက ေထာက္ခံတယ္လို႔ယုံၾကည္တဲ႔ အစိုးရလက္ထက္မွာမွ ဒါမ်ိဳးဥပေဒမ်ိဳးက ႐ွိလာႏိုင္မွာ။ လူထု မေထာက္ခံတဲ႔ အစိုးရက ဒီဥပေဒမ်ိဳး ဘယ္ထုတ္မလဲ၊ ကိုယ္႔ေသတြင္းကို တူးသလိုျဖစ္မွာေပါ႔"

Post a Comment