သူမ်ားေျပာတဲ႔ ကိုယ္႔ ပရိုဖိုင္။


အဘိဓမၼာသင္တန္း ပို႔ခ်တယ္ဆိုတာကလြဲရင္ အမွန္ေတြပါ။ သူေတာ္ေကာင္းေတြ သင္ယူႏိုင္၊ ပို႔ခ်ႏိုင္ေအာင္ ေနရာစီစဥ္ေပးရုံပါ။Post a Comment