မဲမေပးရရင္ေကာ ဘယ္လိုေနမလဲ


ရဟန္းေတြ မဲေပးသင္႔၊ မေပးသင္႔ ေျပာၾကေတာ႔ အဆိုတစ္ခုက ဒါဆို ရဟန္းေတြ သူ႔ပါတီ၊ ကိုယ္႔ပါတီဆိုၿပီး ကြဲကုန္မွာေပါ႔လို႔ဆိုတယ္။ မဆိုးပါဘူး။
ဒါေပမဲ႔ မဲမေပးရရင္ေကာ ဘယ္လိုေနမလဲ" ဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းကိုေတာ႔ ဒီအဆိုက မေျဖႏိုင္ဘူး။
တကယ္ေတာ႔ လူက "I နဲ႔ You" "We နဲ႔ They"။ အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္၊ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုနဲ႔ အုပ္စုဖြဲ႔ေနတတ္တာမ်ိဳးပါ။ ဒါကေတာ႔ ကမၻာကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲၾကည့္တဲ႔ ပါရာဒိုင္းေပါ႔။

Post a Comment