ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားေတြေၾကာင္႔ ကစ္ဆင္းဂ်ားစာအုပ္က ပိုရုပ္လုံးႂကြလာတယ္


အာရပ္ေႏြဦးအၿပီး ညီညြတ္မႈအားေကာင္းဖို႔ဆိုၿပီး အမ်ိဳးသားေရးဝါဒနဲ႔ အစၥလာမ္ စာအုပ္ႀကီးဝါဒကို ေရွ႕တန္းတင္ပစ္လိုက္ေတာ႔ အာရပ္ေႏြဦးရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ႔ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ေပ်ာက္သြားၿပီး မြတ္စလင္ ညီအကိုမ်ား အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမက္ ေမာ္စီက ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သမၼတျဖစ္ သြားေရာ၊ သူ႔ကိုေထာက္ခံတဲ႔ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြက မြတ္စလင္ ညီအကိုမ်ားအဖြဲ႔ထက္ေတာင္ ပိုၿပီး အစြန္းေရာက္ၾကတယ္။

အဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ အစိုးရက နည္းလမ္းရွာေနခ်ိန္ အထက္ပါ အဖြဲ႔ အစည္းေတြက အမ်ိဳးသမီး အခြင္႔အေရး၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအေရးေတြ ကို အစၥလာမ္ဘာသာတရားနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ဖို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္လာၾကေတာ႔ ႏိုင္ငံမၿငိမ္မသက္ျဖစ္လာၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတဲ႔ အဆင္႔ ေရာက္သြားေရာ။ လက္ရွိအေျခအေနက ဆိုးလြန္း၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္လြန္းေတာ႔ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတာကို ဒီမိုကေရစီကို တကယ္လိုလားတဲ႔ လူအခ်ိဳ႕ကေတာင္ သေဘာတူလာရတယ္။

ဒီမွာ အေမရိကန္ေတြဖက္က စဥ္းစားစရာေတြ....
အေမရိကန္အစိုးရက အဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္တိုင္း အားေပးေနရမွာလား?
ေတာ္လွန္သူေတြကေရာ ဒီမိုကေရစီကို ဘယ္ေလာက္ ေလးစား လိုက္နာ သလဲ?
အေမရိကန္ရဲ႕ အစဥ္အလာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီ ႏွစ္ခုကို မ်က္ကြယ္ျပဳတဲ႔ အေမရိကန္သမၼတဟာလည္း လူထုရဲ႕ ေထာက္ ခံမႈ မရႏိုင္ဘူး။

ဒါနဲ႔ အေယာင္ေဆာင္ ေျပာင္းလဲေရးကေန အေမရိကန္က ေနာက္ဆုတ္။ အီဂ်စ္လည္း လက္ရွိအေနအထား ေရာက္သြားေတာ႔တာပဲ။


Post a Comment