ဖတ္ရတာ အားရွိစရာ။ ဝက္ဝက္ကြဲ ဆိုလား


ေဒၚစုကေတာ႔ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လူယုံေတာ္၊ ဦးစိုးသိန္းနယ္ေျမ၊ ကယားျပည္နယ္ကေန စၿဖိဳေနၿပီဆိုပဲ။
အေနာက္ မီဒီယာကလည္း ခပ္ႂကြႂကြေလး ေရးထားေတာ႔ ဖတ္ရတာ အားရွိစရာ။ ဝက္ဝက္ကြဲ ဆိုလား။
လယ္သမားႀကီးတစ္ေယာက္က သူ႔ေတြ႔ခ်င္လို႔ လယ္ထဲက အလုပ္ ပစ္ထားခဲ႔သတဲ႔။
ပတ္ဘလစ္ စပီကင္းမွာေတာ႔ ေဒၚစုကိုမွီတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမား ျပည္တြင္းမွာ မရွိသေလာက္ (မရွိသေလာက္ဆိုတာက အားနာလို႔ ထည့္တာ) ရွားပါတယ္။
ေတာသားအေတြး ေတြးေတာ႔ ေဒၚစုတို႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ရွိသမ်ွ အကုန္ေပးၿပီး လုပ္တာ၊ ယူၿပီးလုပ္တာမဟုတ္ဘူး။
တိုင္းရင္းသား၊ ေတာသူေတာင္သားေတြကလည္း သူ႔ေတြ႔ရင္ ခ်စ္သြားၾကမွာပါ။
ပခုကၠဴသြားၿပီး ဟိုေကာင္မေလးကိုလည္း အားေပးလိုက္ပါအုံး၊ အားငယ္ေနလိမ္႔မယ္။


Post a Comment