ခ်ယ္လ္ဆီ ရႈံးသြားျပန္ၿပီ


သံေယာဇဥ္ႀကီးစြာ အားေပးခဲ႔ရတဲ႔ မန္ယူ။
ယုံၾကည္မႈႀကီးစြာ အားကိုးခဲ႔တဲ႔ ဦးသိန္းစိန္။
မန္ယူက ႏွစ္နာရီအတြင္းအေျဖ၊ ဦးသိန္းစိန္က ႏွစ္လတြင္းအေျဖ။

Post a Comment