ေတာ္ပါေသးရဲ႕


အေမရိကန္ ေလယာဥ္လိုင္းလို ေလယာဥ္မွားၿပီး
ေလာ႔စ္ အိန္ဂ်လိကေန ဟာဝိုင္ယီကို မလႊတ္လိုက္မိပါေစနဲ႔
(ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊ ဓမၼေဘရီဆရာေတ္ႀကီးနဲ႔ ဓမၼဂဂၤါတို႔ ပါမသြားလို႔)


Post a Comment