လူဆန္စြာ၊ သိကၡာရွိစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရင္း


အရင္ကလည္းေျပာခဲ႔တယ္၊ အခုလည္း ေျပာပါတယ္။
လာမယ္႔ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကိုသာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းနဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပေပးသြားႏိုင္ရင္ ဦးသိန္းစိန္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းအတြက္ သူ႔သမိုင္းလည္း အထင္ကရ က်န္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

လူဆန္စြာ၊ သိကၡာရွိစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရင္း သူတစ္ပါးကို ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲျခင္းထက္ မိမိတို႔ အနာဂတ္အစီအမံေတြနဲ႔ လူထုမဲကို ရေအာင္ယူႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္း ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရုံးေရးကာလကို ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။

Post a Comment