အယ္ဒီတာရဲ႕ အက္သစ္


ရဟန္းဝတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး လီကြမ္းယု၊ ဟန္တင္တန္နဲ႔ သူတို႔ စာအုပ္အမည္ေတြပါ အတိအက်ထည့္လိုက္ရင္ ဘာမွမျဖစ္ေပမဲ႔ အျမင္မတူသူေတြ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ႏိုင္လို႔ ေရွာင္ေရးသြားခဲ႔တယ္။ အထူးသျဖင္႔ ဂလိုဘယ္ ေပၚလစ္တစ္ဆိုတဲ႔စကားကို ေရွာင္ေရးသြားပါတယ္၊ ေလးစားစရာ၊ အတုခိုးစရာပါ။ တေလာက ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္နဲ႔ေတာ႔ ကြာလွပါတယ္။

ဒီအပိုဒ္မွာ မလိုတမာေရးမယ္ဆို "ရဟန္းဝတ္ၿပီး ေယာက်္ားလိုလို၊ မိန္းမလိုလို ဇင္ေဝေသာ္ဆိုတဲ႔ ကေလာင္အမည္နဲ႔ မဆီမဆိုင္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရးေတြ ဘာသာျပန္ေနတဲ႔" လို႔ေရးရင္ ရတာပဲ။ အယ္ဒီတာဟာ စာလုံးေပါင္းအျပင္ စားေရးသူရဲ႕ ပုဂၢလိကဆန္တဲ႔ စြပ္စြဲမႈေတြကိုလည္း တည္းျဖတ္ရပါတယ္။ ဒါမွ စံဝင္တဲ႔ အယ္ဒီတာျဖစ္ပါတယ္။

Post a Comment