ဘာကိုမွ မၾကည့္၊ ဘုရားမ်က္ႏွာပဲၾကည့္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ အစစ္ႀကီးပါ


၁။ သူတို႔ျမင္တဲ႔ မဂၤလဝိဟာရ ရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္။
တကယ္ျပန္ၾကည့္ေတာ႔လည္း ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒီ အေျပာင္းအလဲေတြရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ႔ စကၤာပူလိုေနရာမွာ ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႔ပဲ သင္သင္၊ ေထရဝါဒလမ္းစဥ္နဲ႔ညီရင္ လက္ခံရမယ္၊ အားေပးရမယ္ဆိုတဲ႔ ယုံၾကည္မႈပါ။

၂။ သူမပါရင္လည္း မၿပီးပါဘူး။ သံဃာက သံဃာ၊ ဘုရားသားက ဘုရားသားပဲ။ သီဟိုဠ္ေတြ ျမန္မာေတြ ခြဲမေနႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး သီဟိုဠ္ဘုန္းႀကီးသာ ေက်ာင္းထိုင္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ႔ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းကို ရဲရဲႀကီးျပင္သြားတဲ႔ ဥကၠ႒ပါ။ ဘာကိုမွ မၾကည့္၊ ဘုရားမ်က္ႏွာပဲၾကည့္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ အစစ္ႀကီးပါ။ သာသနာအတြက္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္လွပါတယ္။

အခု စကၤာပူမွာ သာသနာျပဳေနတဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ ပညာေရးနဲ႔လြတ္တာ (ဆန္းေဒး စကူး၊ ပါဠိေကာလိပ္) သိပ္မရွိပါဘူး။


Post a Comment