တရုတ္သမိုင္းကို သိရင္ ျမန္မာ႔သမိုင္းအေရြ႕ကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသိတယ္


တရုတ္သမိုင္းကို သိရင္ ျမန္မာ႔သမိုင္းအေရြ႕ကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသိတယ္။
မဆဲဘူး၊ သာဓုမေခၚဘူး။ ေစာင္႔ၾကည့္မယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး (မ်ိဳးဆက္အားလုံး)
ခင္းဗ်ားတို႔တစ္ျခမ္းပါ အူ သြားရင္
ႏိုဝင္ဘာဟာ လိုခ်င္စရာေတာင္ မေကာင္းႏိုင္ေတာ႔ဘူး။
ပြန္းတစ္ေကာင္ရဲ႕ သက္တမ္း လပိုင္း
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပိုင္းပါ။

Post a Comment