"လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမၻာ႔အျမင္" စာအုပ္နဲ႔ ႀကိဳဆိုလိုက္ ပါသည္


ႀကဳံေတာင္႔ႀကဳံခဲ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရုံးေရးရာသီကို ဇင္ေဝေသာ္ ဘာသာျပန္ သည့္ လီကြမ္းယု၏ "လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမၻာ႔အျမင္" စာအုပ္နဲ႔ ႀကိဳဆိုလိုက္ ပါသည္။
ျဖန္႔ျဖန္႔ခ်င္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးစေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ ေအာ္ဒါမ်ား အဆက္မျပတ္ ဝင္ေနသည္ဟု ၾကားသိရသျဖင္႔ စာဖတ္ပရိသတ္ကို ေက်းဇူးတင္ရ၊ ကိုယ္တိုင္ လည္း ဝမ္းသာရ ျဖစ္ရပါသည္။
ျမန္မာျပည္မွာ စီးတီးမတ္မ်ားအပါအဝင္ စာအုပ္ဆိုင္ႀကီးတိုင္းမွာ ရေနပါၿပီ။ စကၤာပူမွာေတာ႔ ဒီလ၊ ရက္ ၂၀ ေက်ာ္မွ ရႏိုင္မယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ ပါသည္။


Post a Comment