ေရနံဘူမိ/အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ရာထူး လုယူခံရျခင္း


ကမ္းလက္ shared Tin Maung Win's post.
Tin Maung Win with YU Geol Ninetyfive and 10 others
ေရနံဘူမိ/အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ရာထူး လုယူခံရျခင္း
RED RIBBON CAMPAIGN FOR GEOSCIENTIST
ျမန္မာ့ ေရ နံ လုပ္ငန္း စြမ္းအင္ ဝန္ျကီးဌာ န သို့ဒုသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း ရဲ႕ PA ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး ထက္လၽွန္ၿဖိဳူး ( DSA 38 ေရတပ္) အား ေျပာင္းေရြွ့ ခန့္အပ္လိုက္ေျကာင္း သတင္းသိရပါ တယ္.ေနာက္ထပ္ ဘယ္နွစ္ေရာက္ လာအံုးမလဲမသိဘူး
အဂၤလိပ္ ပိုင္BOC,MOC,MOGE မွသည္ ယေန့ ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ငန္း တိုင္ ေအာင္ က်ြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ ဘူမိေဗဒ/ ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ မ်ားသာ ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳ ခဲ့တာပါ
အခု ဒုသမၼတက သူ့ PA ကို ဒုသမၼတရာထူးမျပုတ္ခင္လြဲေျပာင္းတာပါဘဲ
ေရ နံေျမ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ၁၁ ေယာက္ မွာ လက္ရွိ စစ္ ဗိုလ္ လူထြက္ ၅ ေယာက္ ေန ရာ ယူထားပါတယ္
ကဲ MGS ဦးေဆာင္ျပီး.... လူမူေရးအျပင္ . ပညာရပ္ တိုး တက္ ေရး ... ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ားအနိုင္ က်င့္ လုယူေရး ကိစၥ black ribbon campaign စ လိုက္ျကရ ေအာင္

Post a Comment