ပါတီႏိုင္ငံေရးတဲ႔လား


ဆရာႀကီး ေနရူးတို႔ စသုံးခဲ႔တဲ႔စကားပါ။ တို႔က ပါဝါႏိုင္ငံေရး မလုပ္၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပဲ လုပ္တယ္ တဲ႔။
အခု ျမန္မာျပည္မွာ ေခတ္စားေနတာ ပါတီႏိုင္ငံေရး မလုပ္၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပဲ လုပ္တယ္၊ ဘယ္ပါတီဘက္သားမွ မဟုတ္ဘူး ေပါ႔။
ပါတီတို႔၊ ေအာ္ဂႏိုက္ေဇးရွင္းတို႔ ဆိုဆိုက္တီးတို႔က တကယ္ေတာ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေနရာအလိုက္ ခြဲၿပီးေခၚတာပါ။ ႏိုင္ငံေရးမွာေတာ႔ ပါတီေပါ႔ေလ။
ဒါ႔ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာနဲ႔ ပါတီက ကင္းလို႔မရပါဘူး။ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး စတဲ႔နယ္ပယ္မွာေတာ႔ ပါတီမရွိဘူးေပါ႔။
ဒါေတာင္ သြယ္ဝိုက္ၿပီး ရွိေနတတ္ပါတယ္။

ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကမွာ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈ ႏိုင္ငံေရးထဲ မရွိေတာ႔သေလာက္ ကင္းသြားေပမဲ႔ အျခားေဒသမွာေတာ႔ မကင္းပါဘူး။
အဆုိးဆုံးက အစၥလာမ္ပါပဲ၊ ဒါ႔ေၾကာင္႔လည္း ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းေတြမွာ က်ရႈံးေနၾကရတာ။
ပါတီမရွိဘဲ ဘယ္လို ဗဟုမ႑ိဳင္ျဖစ္မလဲ၊ ဗဟုမ႑ိဳင္မျဖစ္ရင္ ပါဝါ ညွိမရ၊ ပါဝါ ညွိမရမွေတာ႔ ပေဒသရာဇ္၊ အာဏာရွင္စနစ္ေပါ႔။

Post a Comment