ေျပာင္းလဲလာတဲ႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သံမ်ား ၂


၁။ ပါဠိေတာ္ေခတ္
"ကစၥိ ဘေႏၲ ခမနီယံ၊ ကစၥိ ယာပနိယံ" (က်န္းမာ၊ မ်ွတပါစဘုရား)

၂။ ေဖ႔စ္ဘုတ္ မတိုင္မီေခတ္
"အရွင္ဘုရား က်န္းမာပါရဲ႕လား၊ အစစအရာရာ အဆင္ေျပပါရဲ႕လား ဘုရား"

၃။ ေဖ႔စ္ဘုတ္ေခတ္
"မေတြ႔တာ ၾကာၿပီေနာ္ဖ်ာ႔၊ ဟိုေန႔ကေတာင္ အရွင္ဖ်ား ပို႔စ္ကို တပည့္ေတာ္ လိုက္ခ္လိုက္ ရွယ္လိုက္ေသးတယ္ ဖ်ာ႔"

Post a Comment