ကေလးကလား ဒီမိုကေရစီ


စထရိတ္တိုင္းမ္က ရိုက္တာရဲ႕သတင္းကိုယူၿပီး စာမ်က္ႏွာျပည့္ ေဒၚစု ပုံနဲ႔ ထြက္လာတယ္။
သတင္းက ျမန္မာေတြအတြက္ မထူးေပမဲ႔ မွတ္ခ်က္က ထူးသလိုလိုပါ (ပုံ ၂)
ႀကိဳးနီစနစ္နဲ႔ ရႈပ္ေထြးမႈ၊ ရွင္းရွင္းလင္းမရွိမႈေၾကာင္႔ ျပည္ပေရာက္ ျမန္ မာ ႏွစ္သန္းရွိရာမွာ တစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ပဲ မဲေပးဖို႔ စာရင္းေပးထားတယ္၊ အဲဒီ ႏွစ္သန္းကလည္း စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ေန ထြက္လာတဲ႔လူေတြမို႔ လက္ရွိအစိုးရပါတီကို ေထာက္ခံမယ္႔သူေတြ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး တဲ႔။

မေန႔က စကားဆက္ရရင္ ပါဝါညွိရာမွာ အေမရိကန္က စံျပပဲ။ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု ဟိုကႏိုင္လိုက္၊ ဒီက ႏိုင္လိုက္။ ပါလီမန္ထဲ ေရာက္သြားေတာ႔လည္း ကိုယ္႔ ပါတီက သမၼတရဲ႕အဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္ပါေစ ေထာက္ခံခ်င္မွ ေထာက္ခံၾက တာ။

ျမန္မာျပည္က အခုအထိေတာ႔ ကေလးကလား ဒီမိုကေရစီအဆင္႔ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ မယုံရင္ အစိတ္သားနဲ႔ ဦးေရႊမန္းကိုၾကည့္ပါ။ ပါလီမန္ထဲေရာက္သြားရင္ ပါတီမရွိေတာ႔ဘူး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပဲ ရွိေတာ႔တယ္ ဆိုတဲ႔အခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲက ဝန္ႀကီးမျဖစ္ေသးတဲ႔ ဝန္ကေလးေတြ နားမလည္ေသးဘူး။
Post a Comment