ဒါလည္းဟုတ္ေပသားပဲ


ေက်ာင္းက မန္ေနဂ်ာ ေဒါရစ္ကို သတင္းစာနဲ႔အတူ ဘီးလ္ဂိတ္ေဆာင္းပါး ကိုျပၿပီး အံၾသမိေၾကာင္း၊ သူနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရက႑ အလွမ္းေဝးလွေၾကာင္း ေျပာျပေတာ႔ သူက
"ဘေႏၲကေရာ ဘာထူးလို႔လဲ၊ ဘုန္းႀကီးဝတ္နဲ႔ လီကြမ္းယုစာအုပ္ေတြ ဘာသာျပန္ေနတာပဲ" တဲ႔။
ေအာ္ ဒါလည္းဟုတ္ေပသားပဲ ဆိုၿပီး ပါးစပ္ပိတ္လိုက္ရတယ္။
"လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမၻာ႔အျမင္ထြက္ရင္ လက္မွတ္ထိုးေပးအုံး၊ မဖတ္တတ္လည္း အမွတ္တရ သိမ္းထာမွာ" က ေျပာသြားေသး။

Post a Comment