နည္းနည္းေလးေတာ႔ လြဲေနတယ္ ဦးေဌးဦး

ပို႔စ္အေဟာင္းပါဗ်ာ၊ ၾကာပါၿပီ။ အခုမွ ျပန္ၿပီး ဖတ္ေန၊ ရွယ္ေနၾကလို႔ ျပန္တင္ေပး
လိုက္တာပါ။
******************************************************************


၁။ လူႀကီးမင္းစကားအရ"ဒီမိုကေရစီဆိုရင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာက်လို႔ ေရာင္း တာဝယ္တာကို ဝင္တားပိုင္ခြင္႔မရွိဘူးေနာ္" တဲ႔။
၂။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ကို တူသလိုလို မလုပ္ပါနဲ႔ ဦးေဌးဦး။
၃။ အစိုးရရဲ႕ ေဝဝါးဝါးေပၚလစီကို လူထုက သေဘာမတူခြင္႔ ရွိပါတယ္။

"ဒီမိုကေရစီဆိုရင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာက်လို႔ ေရာင္းတာဝယ္တာကို ဝင္တား ပိုင္ခြင္႔မရွိဘူးေနာ္" ဒီမိုကေရစီဆိုတိုင္း ႏိုင္ငံျခားသားစိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူလို႔ မရပါဘူး။ ဝယ္လို႔ "ရ မရ" က အိုပင္းမားကက္နဲ႔ပဲဆိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လုံးဝမဆိုင္ပါဘူး ဦးေဌးဦး။ အိုပင္းဆိုတဲ႔ေအာက္မွာေတာင္ ဘယ္ေလာက္ အိုပင္းသလဲဆိုတာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေနပါေသးတယ္။ ထားပါေတာ႔။

ဒီေန႔ ကမၻာ႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရးသမားေတြက ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ တို႔ ဂလိုဘယ္ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္ ခြဲျခားၿပီး ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ လီကြမ္းယုအဆိုအရ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္က ဂလိုဘယ္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကေတာ႔ ဂလိုဘယ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ ဒါဆို ဒီႏွစ္ခု မတူဘူဆိုတာ ဦးေဌးဦး သေဘာေပါက္ေလာက္ပါၿပီ။

မေပါက္ေသးရင္ ဆက္ၾကည့္ပါ။
၁။ တရုတ္။ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ ရာႏႈန္းမျပည့္ တျပည့္၊ ဒီမိုကေရစီ လုံးဝမဟုတ္ဘူး။ (စီးပြားေရးေျပာင္း ႏိုင္ငံေရး မေျပာင္း)
၂။ အိႏၵိယ၊ ဒီမိုကေရစီရာႏႈန္းျပည့္၊ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ရာႏႈန္း တစ္ဝက္ေတာင္ မျပည့္ဘူး။ (အမ်ဳိးသားေရး ဝါဒေၾကာင္႔)
၃။ စကၤာပူ၊ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ၊ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ ရာႏႈန္းအျပည့္။ (ျပည္သူက ကန္႔ကြက္ခြင္ေတာ႔႔ရွိတယ္၊ သူတို႔အသံကိုနားေထာင္ၿပီး အစိုးရက တခ်ိဳ႕ကို ဟန္ခ်က္ျပန္ညွိတယ္)
၄။ အေနာက္၊ ဒီမိုကေရစီရာႏႈန္းျပည့္၊ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ ရာႏႈန္းျပည့္။ (ေပၚလစီေတြ ကြဲေနေသးတယ္၊ ဝဲလ္ဖဲယား စတိတ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္။ ဥေရာပက ၊ ဝဲလ္ဖဲယား စတိတ္။ အေမရိကားက ၊ ဝဲလ္ဖဲယား စတိတ္ မဟုတ္ဘူး။ ဝဲလ္ဖဲယား စတိတ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္က ကက္ပီတယ္ဇစ္ဇင္ရဲ႕ တိုးအား အနည္းအမ်ားကို ျဖစ္ ပြားေစတယ္။ ဝဲလ္ဖဲယား စတိတ္မဟုတ္တဲ႔ အေမရိကရဲ႕ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္က တိုးအားပိုေကာင္းသြားတယ္။ ဒီအတြက္ ျပန္ေပးလိုက္ရတာက လူမႈေရး ျပသနာ အခ်ိဳ႕ )

ဒီေတာ႔
၁။ ဒီမိုကေရစီက်င္႔သုံးတိုင္း ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ရာႏႈန္းျပည့္စရာမလိုဘူး။
၂။ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ က်င္႔သုံးတိုင္း ဒီမိုကေရစီေျပာလို႔ မရဘူး။

သိပ္ၿပီး စာဖတ္ခြင္႔မရွိေသးတဲ႔ လူထုကို မတူညီတဲ႔(ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရး တစ္ျခား စီပါ)ေပၚလစီႏွစ္ခုေရာေထြးၿပီး ရွဳပ္သြားေအာင္ ခပ္တည္တည္မဖိန္႔ပါနဲ႔။ ကိုယ္တိုင္မသိလို႔ဆိုရင္လည္း မသိသလို ေနလိုက္ပါလားဗ်ာ။ အျမင္မေတာ္လည္း ျဖစ္မေနပါနဲ႔။
ဦးေဌးဦး တကယ္လုပ္ရမွာက ဂလိုဘယ္ ေပၚလစ္တစ္နဲ႔ ဂလိုဘယ္ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ကို ပိုၿပီးေက်ညက္ေအာင္ ဖတ္ရွဳေလ႔လာရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္႔ စေတးတပ္က ေပၚလစီရဲ႕ အဆိုးအေကာင္းကို ေဝဖန္တာမဟုတ္ဘဲ ဝါးတားတား ဦးေဌးဦးစကားကို ေထာက္ျပရုံပါ။
ေလ႔လာပါအုံး ဦးေဌးဦး။ တက္လမ္းရွိပါတယ္။ဇင္ေ၀ေသာ္
(07/09/2014)

Post a Comment