အခ်င္းခ်င္းသာ ကေစာင္းေစးနဲ႔ မ်က္ေခ်း


၁။ သူတို႔က သိပၸံဆိုေတာလည္း သိပၸံလိုက္ရတာေပါ႔ေလ။ တီဗြီအၾကည့္မ်ား၊ အင္တာနက္အသုံးမ်ားတဲ႔ေက်ာင္းသားက ပညာေရးမွာ အမွတ္ေလ်ာ႔တတ္ သတဲ႔။ ဒါမ်ား ကိန္းဘေရ႕ဂ်္ ဆရာႀကီးေတြက သုေတသနျပဳေနရေသး တယ္။ ျမန္မာျပည္က မိဘေတြဆို ကေလးေတြကို တိဗြီေရွ႕ကေန အတင္းေမာင္းထုတ္ၿပီး သူတို႔ခမ်ာ ေက ဒရားမား ၾကည့္ေနရရွာတာ။ ပညာေရး ထိုခိုက္လို႔ေပါ႔။ ဟိုကေလးကလည္း တိဗြီေရွ႕မွာသာမရွိေတာ႔တာ ဟန္းဖုန္းရွိေနေတာ႔ ပြတ္ေန ရတာပဲ။

၂။ စစ္တပ္အစိုးရကို ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားေတြကပဲ သေဘာမက်တာ ထင္ေနတာ၊ မဟုတ္ဘူး၊ ထိုင္းလည္း အတူတူပဲ။ သူတို႔ပါတီႀကီးႏွစ္ခု အခ်င္းခ်င္းသာ ကေစာင္းေစးနဲ႔ မ်က္ေခ်း၊ စစ္တပ္အစိုးရကို သေဘာမက်တာၾကေတာ႔ တစ္သံထဲပဲ။ သူတို႔ဆြဲတဲ႔ ဥပေဒမူၾကမ္းကို သေဘာ မတူလို႔ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ျပန္ေျပာတဲ႔စကားက မဆိုးဘူး။ "အလွမယ္ကို တစ္ကိုယ္လုံးၿခဳံၾကည့္မွ သူမအလွကို ေတြ႔ရမွာေပါ႔၊ သူ႔ ရိုးတြင္းခ်င္ဆီက ဘယ္လို သူ႔ အသည္းက ဘယ္လို တစ္စစီခြဲၾကည့္ရင္ ဘယ္မွာ အလွရွာေတြ႔ပါေတာ႔မလဲ" တဲ႔။

ေတာ္ေသးတယ္၊ ၃၂ ေကာ႒ာသ ျပည့္ေအာင္ေျပာမသြားလို႔။ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတြက ဘာလုပ္လုပ္ ဘုရား အိုင္ဒီယာေတာ႔ ပါလိုက္ရမွ။


Post a Comment