ဒါက ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ပဲ၊ လွပါတယ္


ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအမွီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ ဖို႔ အသည္းအသန္ တဲ႔။
ေဒၚစုကလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲေတြကို မေလာၾကဖို႔၊ ေရ ရွည္ခံမယ္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖို႔သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း လွမ္းေျပာထားသတဲ႔။ (သတင္းစာ အာေဘာ္)

ဒါက ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ပဲ၊ လွပါတယ္။
မၾကာမၾကာ ခလုပ္ဝင္ဝင္တိုက္တယ္ မထင္ၾကပါနဲ႔၊ အမ်ိဳးေစာင္႔ဥပေဒက လည္း ဘာသာေရးကၾကည့္ေတာ႔ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးက ၾကည့္ေတာ႔ ႏိုင္ငံေရးပါ။
အခု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ ကစားေနပုံကို သေဘာက်တယ္။

ဘယ္ႏိုင္ငံသားက ျပည္တြင္းစစ္ကို လိုခ်င္မလဲ။
ဘယ္ႏိုင္ငံသားက လူမ်ိဳးျခားက သူ႔လူမ်ိဳးအေပၚ အႏိုင္က်င္႔တာ ျမင္ခ်င္မလဲ။

Post a Comment