ဘီးလ္ ဂိတ္ဆိုတဲ႔လူေရးတဲ႔ ေဆာင္းပါး


ဒီေန႔ေတာ႔ သတင္းဆိုတာထက္ ဘီးလ္ ဂိတ္ဆိုတဲ႔လူေရးတဲ႔ ေဆာင္းပါး ဆီ ေရာက္သြားခဲ႔ရတယ္။
အိႏၵိယ၊ ဘီဟာျပည္နယ္က လယ္သမားေတြရဲ႕ ဒုကၡသုကၡေတြကို ေရးျပေ နေတာ႔ နာမည္တူမ်ား ျဖစ္ေလမလားေပါ႔၊ မဟုတ္ရပါဘူး။ မိုက္ကရိုေဆာ႔ဖ္ ဆရာႀကီးကိုယ္တိုင္ပါ။

ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲေၾကာင္႔ ဒုကၡအေရာက္ရဆုံးက ဆင္းရဲတဲ႔ႏိုင္ ငံေတြက လယ္သမားေတြပါတဲ႔။
မိုးေခါင္လိုက္ ေရလႊမ္းမိုးလိုက္၊ ပ်ိဳးပင္ေတြပါ ပါသြားလို႔ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ ရရာ အလုပ္ကေလး လုပ္လိုက္၊ ၿပီးေတာ႔ လယ္ထဲဆင္းလိုက္။
ဘာဆို ဘာမွ ေထာက္ပံ႔မႈ၊ ေလ႔က်င္႔ေပးမႈနဲ႔ နည္းပညာဆိုတာ မရွိေလေ တာ႔ ခ်မ္းသာတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြက လယ္သမားေတြရတဲ႔ အခြင္႔အေရးေတြလည္း ဆင္းရဲတဲ႔ႏိုင္ငံေတြက လယ္သမားေတြမွာ မရၾက။

ဂိတ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္း၊ အုိဇုန္းလႊာအေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ ခန္႔မွန္းေျခ စသည္ လွလွပပေရးသြားတဲ႔ ေဆာင္းပါးပါ။
ဘီးလ္ဂိတ္ကို ပိုေလးစား၊ ပိုခ်စ္သြားတယ္။

ဆရာႀကီးရယ္ ျမန္မာျပည္ကိုလည္း သြားၿပီး ေလ႔လာပါအုံး။ ပ်က္စီးတဲ႔ စပါးခင္းေတြသာမက ဘယ္မွာထားၿပီး ပူေဇာ္ရမွန္းမသိေသးတဲ႔ ဘုရား ဆင္းတုေတြ အပါအဝင္။
(အခ်ိန္ေၾကာင္႔ ေဆာင္းပါးကို အျပည့္အစုံ ဘာသာျပန္မေပးႏိုင္တာ စိတ္မေကာင္းပါ)


ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment