ျပန္ခ်င္တဲ႔ ကြန္မင္႔


ကိုေအာင္သူ (Aung Thu)
မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္းဟာ မွားေနတာပါလား ဘုရား။ ေနာက္ထပ္ နည္းဥပေဒဆိုတာေတြ ထပ္ျပဌာန္း ရအုံးမွာပါဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ လူ ဝတ္ေၾကာင္ေယာက်္ားမ်ား အတြက္ မလြတ္လပ္ထိခိုက္ေနပါေသာ္လည္း မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒကို ေထာက္ခံပါတယ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားရဲ႕ အျမင္ကိုလဲ သိလိုပါတယ္ဘုရား။
*******************************************************************
၁။ ဘာသာေရးအရ ၾကားေနဝါဒပါ (ဆိုလိုတာက အဆိုတင္သြင္းတဲ႔ မဘသ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၾကားေနဝါဒပါ၊ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း မိမိယုံၾကည္ရာကို တင္သြင္းခြင္႔ရွိပါတယ္)။

၂။ ႏိုင္ငံေရးအရ (အထူးသျဖင္႔ ဒီမိုကေရစီကို ကူးေျပာင္းၿပီး ေဈးကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ စဖြင္႔တဲ႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔) လက္ရွိအေနအထားက အာရပ္ေႏြဦး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ကြက္တိနည္းပါး တိုက္ဆိုင္ေနတဲ႔အတြက္ စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔အတူ သေဘာမက်မိပါ။
လူလတ္တန္းစား ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူေတြဟာ စစ္တပ္ရဲ႕အင္အား၊ ေက်း လက္က ဘာသာေရးအင္အားစုရဲ႕အင္အားကို မယွဥ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။ ကစ္ဆင္းဂ်ားရဲ႕ World Order ထဲက စာပိုဒ္ေလးကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ မွတ္ခ်က္ေတာ႔ သူ ေပးမထားပါဘူး။
ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားနည္းတူ မြတ္စလင္လူဦးေရကို စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္တယ္ဆိုေစ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ေဈးကြက္ စီးပြားေရး အကူးအေျပာင္းမွာ က်ရႈံးခဲ႔ရတဲ႔ မြတ္စလင္ကမၻာရဲ႕ သင္ခန္းစာကို လည္း အေျခအေနအရေတာ႔ ေစာင္းငဲ႔ၾကည့္သင္႔တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
ဒီ ဥပေဒရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ရိုက္ခတ္မႈအားက မနည္းလွပါဘူး။

Post a Comment