ေဒၚဝင္႔ဝါထြန္း (သို႔) ဦးေအာင္မင္းကို စိန္ေခၚသူ


ေဒၚဝင္႔ဝါထြန္း (သို႔) ဦးေအာင္မင္းကို စိန္ေခၚသူရဲ႕ ဘဝျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း၊ အက်ယ္ကို သိလိုပါတယ္ခင္ဗ်ား။ သိသူရွိရင္ မ်ွေဝေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒုန္း၊ ဒုန္း၊ ဒုန္း။

ကမ္းလက္ shared Ven Awthada's photo.
ဂိုးအြန္၊ ဂက္(တ္) ဝန္၊ ကယ္ရီ အြန္ ( go on, get on and carry on) ေဒၚဝင့္ဝါထြန္း။
ယူ ဂက္တ္ မိုင္ ဆိုက္ေကာ္ေလာ္ဂ်ီကယ္ ဘုတ္။


ကဲ ဒုန္းလုိက္ၾကပါဦး ပရိသတ္တို႔ဗ်ား..။
____
ကယားျပည္နယ္၊ ႐ွားေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ၿပိဳင္မယ့္ NLD က ကယန္းတိုင္းရင္းသူ ေဒၚဝင့္ဝါထြန္းပါတဲ့..။

Post a Comment