ေျပာသြားတာ အတိအက်ပဲ။ လိုက္မယ္ဆို ကြင္းဆက္ေတြ။


ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေျပာစကားေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္သူေတြ ဘာလုပ္သလဲ သိခ်င္ရင္ နာေထာင္ႀကည္ပါ
Posted by အမွန္ တရား ဘက္ေတာ္သား on Saturday, August 29, 2015

Post a Comment