ဒါကေတာ့ အဂၤါ သား သမီးေတြကို အရွက္ခြဲတာပဲ။ ၿငိမ္ေနလို႔ မျဖစ္ဘူး။


ကမ္းလက္ shared Ko Zaw Aung's photo.
ဒီေန ့အတြက္ဓာတ္ပံု။
အင္း၀ေခတ္ကျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္တဲ့။
အင္း၀ေခတ္ကျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္လည္း
အ၀တ္လွန္းတဲ့ တန္း ကိုက္ထားရတဲ့ဘ၀ေရာက္ကေရာ။


Post a Comment