ကိုယ္ေပ်ာက္ထီး


ဒါလည္း ရီရတယ္။ - 
ကမ္းလက္ shared နိုင္ လင္းေငြ's photo
MOI Webportal Myanmar မွာ ဒီေအာက္ကပံု ပါတယ္ ဆိုလို႔ သြားၾကည့္တာ edited တဲ့ ျပန္ျဖဳတ္လိုက္ၿပီ။
ကိုယ္ေပ်ာက္ထီးေလ၊
အမ်ိဳးသမီး ဒုဝန္ႀကီး ေကာ့ေသာင္းခရီစဥ္မွာ ထီးမိုးေပးထားတာ၊ အမ်ိဳးသမီးကို ထီးမိုးေပးေတာ့ ေဝဖန္ခံရမွာ စိုးလို႔ထင္ပ၊ Photoshop နဲ႔ ထီးကို ဖ်တ္လိုက္ပံုရတယ္၊ အရိပ္ကို မဖ်တ္မိေတာ့ ခုလိုပဲ ကိုယ္ေပ်ာက္ထီး ျဖစ္သြားေရာ။
ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ကိုယ္ေနာ္၊ ဟုတ္ခ်င္မွာလည္း ဟုတ္မယ္၊ ဟုတ္ခ်င္လည္း ဟုတ္မယ္။
ပံုကေတာ့ အစစ္၊အစစ္။

Post a Comment